Energi vägen till prestation

Kroppen är som en maskin. Den måste ha energi för att fungera. Det får den när kolhydrat, protein och fett bryts ner i sina minsta beståndsdelar. Behovet av energi varierar från person till person.

Det som påverkar hur mycket energi du behöver är främst den fysiska aktiviteten, men även ålder, kön, arv, kroppsstorlek och klimat har betydelse.
Om du vill prestera bra inom idrott är det viktigt att du är i energibalans, d.v.s att du äter lika mycket som du gör av med under ett dygn. Får du inte den energi du behöver presterar du sämre.

Vad du äter är viktigt
Det är huvudsakligen kolhydrat och fett som utnyttjas som bränsle vid muskelarbete. Protein svarar i första hand för uppbyggnad av celler, men ger energi när de andra energikällorna inte täcker ditt behov. Vitaminer och mineralämnen ger ingen energi, men behövs för att energiomsättningen ska fungera.

Det är inte bara mängden energi, utan även hur du fördelar energikällorna som har betydelse. Fördelningen av energi uttrycks i energiprocent, E %. Här ovan ser du hur energifördelningen bör se ut för en normalt fysiskt aktiv person. Är du idrottare behöver du mer energi än så. Under tuffa träningsperioder kan du därför öka andelen energi från fett till 35 E%. Under en kolhydratuppladdning kan andelen kolhydrat ökas upp mot 80 E%.

Kalorier och kilojoule
Hur mycket energi ett visst livsmedel ger mäts i kcal (kilokalorier), kJ (kilojoule) eller MJ (megajoule). Samma måttenheter används för att uppskatta hur mycket energi som förbrukas vid olika aktiviteter. 1 kcal motsvarar 4,2 kJ. 1000 kJ är samma sak som 1 MJ.

Basalmetabolism
Basalmetabolism, BMR (Basal Metabolic Rate), är den energimängd som krävs för att hjärta, lungor och övriga organ ska fungera. En vuxen man som väger 70 kg har ett BMR på omkring 1700 kcal/dygn, medan en kvinna som väger 60 kg har ett BMR på ca 1300 kcal/dygn. Du kan räkna ut ditt BMR och ditt energibehov för hel dags aktivitet med hjälp av vårt energiprogram.

Olika energikällor gör olika jobb
Vilken energikälla som används under träning och tävling påverkar av följande faktorer:

hur vältränad du är
vilken typ av aktivitet du gör
hur lång tid aktiviteten pågår
om du äter under aktiviteten
träningens intensitet
matens sammansättning Det är framförallt tempot som avgör vilket förstahandsbränsle dina muskler väljer. Under sömn är fett den dominerande energikällan. När du vilar eller promenerar delar fett och kolhydrater ungefär lika på energitillförseln, men ju högre tempot blir desto mer utnyttjas kolhydraterna. Vid en maximal ansträngning är kolhydrater den dominerande energikällan.