Diabetes inget hinder för att bli elitidrottare

I Sverige har 3-4 % av befolkningen diabetes. Varje år insjuknar 550 barn och ungdomar i åldern 0-14 år i typ 1-diabetes. Här belyses diabetes ur ett idrottsligt perspektiv. (del1)

Är det OK att idrotta som diabetiker och vad kan/bör lagkamrater och ledare behöva veta om sjukdomen om de har en diabetiker i laget?
På detta svarar Peter Adolfsson, barnläkare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och förbundsläkare för damlandslaget i fotboll.
Diabetesteamet vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har vid flera tillfällen genomfört läger för ungdomar som har diabetes. Tidigare läger har arrangerats i Sittard i Holland. Ett fotbollsläger med bland andra L-O Mattson, tidigare fotbollstränare i U21-landslaget.
Förra årets idrottsläger, år 2001, ägde rum i Vålådalen med längdskidåkning och innebandy på schemat.
I år genomfördes en golfvecka på Lyckornas golfanläggning.

Sjukdomens upptäckt
Diabetes eller diabetes mellitus, som sjukdomen egentligen heter, har varit känd ända sedan tiden före Kristus.
Den första människa som behandlades med insulin var en 14-årig pojke i Toronto, Kanada, 1922. I Sverige startade man med insulinbehandling 1923. Upptäckten av insulin ledde till att livslängden drastiskt ändrades. Tidigare var individer med typ 1-diabetes hänvisade till en diet bestående av fett och starkt begränsad mängd kolhydrater. Då överlevde de men endast något år efter det att sjukdomen debuterat.

Hur vanligt förekommande är diabetes i Sverige?
I Sverige har ca 3-4 % av befolkningen (ca: 300 000 människor) diabetes. Av dessa har 10-15 % typ 1-diabetes.
Typ 1-diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar efter astma.
I Sverige är det vanligt med typ 1-diabetes hos barn. Finland har mest barn- och ungdomsdiabetes i världen, men Sverige kommer på andra plats.
I Sverige insjuknar årligen 550 barn och ungdomar i åldern 0-14 år i typ 1-diabetes. Insjuknandet har fördubblats mellan 1978 och nu. Siffran har ökat med ca 6 % per år mellan 1978 och 1984. Tendensen är tyvärr att andelen barn med typ 1-diabetes successivt fortfarande ökar!

Fysisk aktivitet uppmuntras
Om barn och ungdomar med diabetes uppmuntras till fysisk aktivitet kan en rad positiva faktorer uppnås, men det krävs också kunskap för att kunna idrotta på ett tryggt och säkert sätt.
Den som har diabetes bör stimuleras att vara fysiskt aktiv av samma skäl som den som inte har diabetes.
Inaktivitet kan bidra eller leda till sjukdomar och tillstånd som:
hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, högt blodtryck, fetma, led- och ryggbesvär och nedsatt livskvalitet.
Regelbunden aktivitet för individer med typ 1-diabetes leder till en rad vinster:
minskad förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, minskad dödlighet i dessa åkommor, minskade kolesterolnivåer, ökad arbetskapacitet, minskad fetma, förbättrad livskvalitet och ökad självkänsla.

Idrott gör att kroppens insulinkänslighet ökar.
Effekten av givet insulin blir bättre och efter idrott kan man därför se att behovet av tillfört insulin minskar. Denna ökade insulinkänslighet kvarstår 1-2 dygn. En regelbunden fysisk aktivitet är därför att rekommendera. Insulinkänsligheten blir då hög under hela veckan.
Kontrollerade studier har inte kunnat påvisa någon förbättrad långtidskontroll av blodsockernivåerna hos typ 1- diabetiker. En förklaring kan vara att individer varierar avseende insulinbehov och tolererar fysisk belastning olika. Generella råd avseende idrott och typ 1-diabetes är därför svårt att ge.